Hương Ngọc với bài thơ ” Không có anh” !!!

# KHÔNG CÓ ANH #
*
Không có anh thì mặt trời vẫn mọc …!
Không có anh hoa lá vẫn đâm chồi !
Không có anh mưa nắng vẫn thế thôi !
Không có anh thì đời em cũng thế !
*
Không có anh thì mắt không rơi lệ !
Không có anh dâu bể sẽ không còn !
Không có anh không phai nhạt môi son !
Không có anh vẫn hồng đôi má thắm !
*
Không có anh thời gian không qua chậm !
Không có anh không in đậm nỗi hờn !
Không có anh thì đời thấy tươi hơn !
Không có anh đêm về không trăn trở !
*
Không có anh vần thơ không dang dở
Không có anh muôn thuở vẫn không sầu !
Không có anh không gặp đắng cay đâu !
Không có anh lệ sầu không hoen mắt !
*
Không có anh nụ cười em không tắt !
Không có anh không cắn chặt môi mềm!
Không có anh không khẳc khoải về đêm
Không có anh , đời em không thay đổi !!!!
30/03/16* Huong Ngoc *
*

Related Posts