Một số hình ảnh Đại hội lần thứ VIII của bà con đồng hương Thái Bình

Vừa qua, ngày 16.05.2016 tại Thủ đô Berlin, bà con đồng hương quê Thái Bình đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII. Đại hội đã bàu ra BCH khóa mới và thông qua phương hương hoạt động nhằm đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau ổn định cuộc sống lâu dài trên quê hương thứ 2 và luôn hướng về quê hương đất nươc. 

13246048_1198790533466094_1858513172_n

Sau đây là một số hình ảnh của bà con quê lúa Thái Bình trong ngày Đại hội lần thứ VIII. Ảnh do CTV Lưu Văn Dũng gửi cho BVD.

[images cols=”five” lightbox=”true”]
[image link=”8730″ image=”8730″]
[image link=”8734″ image=”8734″]
[image link=”8735″ image=”8735″]
[image link=”8736″ image=”8736″]
[image link=”8728″ image=”8728″]
[image link=”8729″ image=”8729″]
[image link=”8731″ image=”8731″]
[image link=”8732″ image=”8732″]
[image link=”8743″ image=”8743″]
[image link=”8744″ image=”8744″]
[image link=”8733″ image=”8733″]
[image link=”8737″ image=”8737″]
[image link=”8738″ image=”8738″]
[image link=”8739″ image=”8739″]
[image link=”8740″ image=”8740″]
[image link=”8741″ image=”8741″]
[image link=”8742″ image=”8742″]
[image link=”8745″ image=”8745″]
[image link=”8746″ image=”8746″]
[image link=”8747″ image=”8747″]
[image link=”8748″ image=”8748″]
[image link=”8749″ image=”8749″]
[image link=”8750″ image=”8750″]
[image link=”8751″ image=”8751″]
[/images]

Related Posts