Một số hình ảnh Tết Trung Thu của người Việt ở Berlin-Đức

Đã nhiều năm, cứ mỗi độ Trăng rằm tháng 8 là cộng đồng bà con người Việt ở TTTM Đồng Xuân -Berlin lại tưng bừng tổ chức Tết Trung Thu cho các cháu thiếu nhi người Việt Năm ở Đức. Năm nay,  tinh thần đó được các Hội  đoàn và nhiều Doanh nghiêp cùng chung tay góp sức chuẩn bị chu đáo hơn nên các cháu được hưởng một cái tết thật tuyệt vời, có hàng ngàn người cùng các cháu rước đèn ông sao.

Bài và ảnh của Thu Hà – Berlin

Sau đây là một số hình ảnh

[images cols=”three” lightbox=”true”]
[image link=”13392″ image=”13392″]
[image link=”13393″ image=”13393″]
[image link=”13394″ image=”13394″]
[image link=”13395″ image=”13395″]
[image link=”13396″ image=”13396″]
[image link=”13397″ image=”13397″]
[image link=”13398″ image=”13398″]
[image link=”13399″ image=”13399″]
[image link=”13400″ image=”13400″]
[image link=”13401″ image=”13401″]
[image link=”13402″ image=”13402″]
[image link=”13403″ image=”13403″]
[image link=”13404″ image=”13404″]
[image link=”13405″ image=”13405″]
[image link=”13406″ image=”13406″]
[image link=”13407″ image=”13407″]
[image link=”13408″ image=”13408″]
[image link=”13409″ image=”13409″]
[image link=”13410″ image=”13410″]
[image link=”13411″ image=”13411″]
[image link=”13412″ image=”13412″]
[image link=”13413″ image=”13413″]
[image link=”13414″ image=”13414″]
[image link=”13415″ image=”13415″]
[image link=”13416″ image=”13416″]
[image link=”13417″ image=”13417″]
[image link=”13418″ image=”13418″]
[/images]

Related Posts