Đại hội lần thứ VI Hội Phụ nữ ĐX-Berlin trong niềm vui và đoàn kết

Buổi tối ngày 24.10.2016, Hội phụ nữ Đồng Xuân-Berlin đã tiến hành Lễ kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 và Đại hội lần thứ VI.

Đến dự có Tham tán công sứ ông Nguyễn Việt Cường, ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch, Tổng giám đốc TTTM Đồng Xuân và Đại diện hầu hết các Hội đoàn của người Việt tại Berlin.

Đại hội đã bàu ra BCH khóa mới với 9 chị em. Điều đặc biệt các thành viên BCH khóa VI vẫn hầu hết là chị em khóa V. Điều đó chứng tỏ chị em trong BCH khóa trước đã hoàn thành suất sắc  mọi nhiệm vụ nên vẫn được chị em tín nhiệm bàu lại.

Đại hội cũng đã đưa ra phương hương hoạt động khóa tới, trong đó quyết định dành 1.000 € tiền quỹ hội quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai lũ lụt./.

Sau đây là một số hình ảnh trong Đại hội khóa VI.

Bài và ảnh của Huy Thắng
[ [images cols=”three” lightbox=”true”]
[image link=”14336″ image=”14336″]
[image link=”14333″ image=”14333″]
[image link=”14329″ image=”14329″]
[image link=”14327″ image=”14327″]
[image link=”14328″ image=”14328″]
[image link=”14332″ image=”14332″]
[image link=”14337″ image=”14337″]
[image link=”14338″ image=”14338″]
[image link=”14342″ image=”14342″]
[image link=”14343″ image=”14343″]
[image link=”14346″ image=”14346″]
[image link=”14347″ image=”14347″]
[image link=”14356″ image=”14356″]
[image link=”14349″ image=”14349″]
[image link=”14358″ image=”14358″]
[image link=”14352″ image=”14352″]
[image link=”14351″ image=”14351″]
[image link=”14360″ image=”14360″]
[image link=”14364″ image=”14364″]
[image link=”14375″ image=”14375″]
[image link=”14373″ image=”14373″]
[image link=”14377″ image=”14377″]
[image link=”14384″ image=”14384″]
[image link=”14385″ image=”14385″]
[image link=”14386″ image=”14386″]
[image link=”14389″ image=”14389″]
[image link=”14387″ image=”14387″]
[image link=”14392″ image=”14392″]
[image link=”14398″ image=”14398″]
[image link=”14411″ image=”14411″]
[image link=”14400″ image=”14400″]
[image link=”14427″ image=”14427″]
[image link=”14428″ image=”14428″]
[image link=”14421″ image=”14421″]
[image link=”14451″ image=”14451″]
[image link=”14460″ image=”14460″]
[image link=”14458″ image=”14458″]
[image link=”14453″ image=”14453″]
[/images]

Related Posts