Hội Phụ nữ Quảng Bình tại CHLB Đức sôi động kỷ niệm ngày 20.10

Quảng Bình mảnh đất giàu truyền thống Cách mạng và kiên cường bất khuất. Người Phụ nữ Quảng Bình là hiện thân của tinh thần ấy. Giờ đây những lớp con cháu đang sinh sống làm việc và học tập tại CHLB Đức vẫn phát huy truyền thống quý báu đó và đưa nó vào trong cuộc sống nơi đất khách quê người.

Chúng tôi đã từng chứng kiến, Phụ nữ Quảng Bình ở Đức càng khó khăn vất vả càng đoàn kết, yêu thương nhau hơn và sẻ chia những niềm vui, những khó khăn vất vả và giúp đỡ nhau vượt qua…

Đêm 22.10, chị em Hội phụ nữ Quảng Bình, mà người đứng đầu là chị Trương Minh Hồng, Chủ tịch hội đã tổ chức kỷ niệm này truyền thống Phụ nữ Việt Nam 20.10.

Với những hoạt cảnh múa, bài hát của những cô gái Quảng Bình biểu diễn đã nói lên tinh thần quật cường bất khuất của truyền thống quê hương.  Sự khắc họa bằng nghệ thuật múa, và lời ca tiếng hát đã gợi lại cho tất cả mọi người có mặt tại Hội trường nhà hàng Đức Anh Quán trong TTTM Đồng Xuân- Berlin  một tinh thần đoàn kết thương yêu và hướng vềquê hương nơi có thiên tai bão lũ vừa gây ra. Vì thếchị em đến dự đã thể hiện tấm lòng ” Lá lành đùm lá rách”, và ” Một miếng khi đối hơn một gói khi no ” với bà con quê hương đang gặp phải khó khăn.

Sau đây là những hình ảnh hoạt động của chị em QB trong ngày hội 20.10.2016:

Huy Thắng- BVD

[images cols=”three” lightbox=”true”]
[image link=”14202″ image=”14202″]
[image link=”14203″ image=”14203″]
[image link=”14204″ image=”14204″]
[image link=”14205″ image=”14205″]
[image link=”14206″ image=”14206″]
[image link=”14207″ image=”14207″]
[image link=”14208″ image=”14208″]
[image link=”14209″ image=”14209″]
[image link=”14210″ image=”14210″]
[image link=”14211″ image=”14211″]
[image link=”14212″ image=”14212″]
[image link=”14213″ image=”14213″]
[image link=”14214″ image=”14214″]
[image link=”14215″ image=”14215″]
[image link=”14216″ image=”14216″]
[image link=”14217″ image=”14217″]
[image link=”14218″ image=”14218″]
[image link=”14219″ image=”14219″]
[image link=”14220″ image=”14220″]
[image link=”14221″ image=”14221″]
[image link=”14222″ image=”14222″]
[image link=”14223″ image=”14223″]
[image link=”14224″ image=”14224″]
[image link=”14225″ image=”14225″]
[image link=”14226″ image=”14226″]
[image link=”14227″ image=”14227″]
[image link=”14228″ image=”14228″]
[image link=”14229″ image=”14229″]
[image link=”14230″ image=”14230″]
[image link=”14231″ image=”14231″]
[image link=”14232″ image=”14232″]
[image link=”14233″ image=”14233″]
[image link=”14234″ image=”14234″]
[image link=”14235″ image=”14235″]
[image link=”14236″ image=”14236″]
[image link=”14237″ image=”14237″]
[image link=”14238″ image=”14238″]
[image link=”14239″ image=”14239″]
[image link=”14240″ image=”14240″]
[image link=”14241″ image=”14241″]
[image link=”14242″ image=”14242″]
[image link=”14243″ image=”14243″]
[image link=”14244″ image=”14244″]
[image link=”14245″ image=”14245″]
[image link=”14246″ image=”14246″]
[image link=”14247″ image=”14247″]
[image link=”14248″ image=”14248″]
[image link=”14249″ image=”14249″]
[image link=”14250″ image=”14250″]
[image link=”14251″ image=”14251″]
[image link=”14252″ image=”14252″]
[image link=”14253″ image=”14253″]
[image link=”14254″ image=”14254″]
[image link=”14255″ image=”14255″]
[image link=”14256″ image=”14256″]
[image link=”14257″ image=”14257″]
[image link=”14258″ image=”14258″]
[image link=”14259″ image=”14259″]
[image link=”14260″ image=”14260″]
[image link=”14261″ image=”14261″]
[image link=”14262″ image=”14262″]
[image link=”14263″ image=”14263″]
[image link=”14264″ image=”14264″]
[image link=”14265″ image=”14265″]
[image link=”14266″ image=”14266″]
[image link=”14267″ image=”14267″]
[image link=”14268″ image=”14268″]
[image link=”14269″ image=”14269″]
[image link=”14270″ image=”14270″]
[image link=”14271″ image=”14271″]
[image link=”14272″ image=”14272″]
[image link=”14273″ image=”14273″]
[image link=”14274″ image=”14274″]
[image link=”14275″ image=”14275″]
[image link=”14276″ image=”14276″]
[image link=”14277″ image=”14277″]
[image link=”14278″ image=”14278″]
[image link=”14279″ image=”14279″]
[image link=”14280″ image=”14280″]
[image link=”14281″ image=”14281″]
[image link=”14282″ image=”14282″]
[image link=”14283″ image=”14283″]
[image link=”14284″ image=”14284″]
[image link=”14285″ image=”14285″]
[image link=”14286″ image=”14286″]
[image link=”14287″ image=”14287″]
[image link=”14288″ image=”14288″]
[image link=”14289″ image=”14289″]
[image link=”14290″ image=”14290″]
[image link=”14291″ image=”14291″]
[image link=”14292″ image=”14292″]
[image link=”14293″ image=”14293″]
[image link=”14294″ image=”14294″]
[image link=”14295″ image=”14295″]
[image link=”14296″ image=”14296″]
[image link=”14297″ image=”14297″]
[image link=”14298″ image=”14298″]
[image link=”14299″ image=”14299″]
[image link=”14300″ image=”14300″]
[/images]

 

Related Posts