VK. Nguyễn Đức Bình: ” Làng Bến” quê tôi

Mỗi lần về quê, ông Nguyễn Đức Bình, Vk Đức lại ra ngắm cánh đồng. Đây là làng quê ông  !

Related Posts