Clip: TT. Nguyễn Xuân Phúc phát biểu với hơn 500 kiều bào tại TPHCM

Buổi chiều ngày 12.11.2016 tại TPHCM, Thủ tướng Chính Phủ, Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng trước hơn 500 kiều vào ở nước ngoài tại Hội nghi tổ chức tại TPHCM.

Related Posts