Nguyễn Đắc Nghiệp, người Việt ở Đức tham gia chính trường ở TP Thale

Nguyễn Đắc Nghiệp

ndn-1

Ông Nguyễn Đắc Nghiệp là người gốc Việt đầu tiên tham gia vào Chính trường ở TP Thale thuộc bang Saschen CHLB Đức .

Đại hội đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo ( CDU ) của TP Thale vừa qua vẫn tín nhiệm ông Nguyễn Đắc Nghiệp là Chủ tịch Đảng. Đây là nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp ông Nghiệp giữ cương vị chủ chốt của Đảng CDU tại Thale.

Related Posts