Thiệt hại do thảm họa kép Fukushima ước tính lên tới 188 tỷ USD

Mới đây, Nhật Bản đã ước tính thiệt hại do thảm họa động đất, sóng thần ở Fukushima hồi tháng 3/2011 lên đến con số 21,5 nghìn tỷ yên (188,40 tỷ USD). 

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METT) ngày 9/12 cho biết, các ước tính về thiệt hại liên quan đến thảm họa hạt nhân Fukushima (bao gồm việc ngừng hoạt động nhà máy và bồi thường cho các nạn nhân) đã lên đến 21,5 nghìn tỷ yên (188,40 tỷ USD).

Ba lò phản ứng hạt nhân của nhà máy Fukushima Daiichi đã bị ảnh hưởng nặng nề sau một trận động đất 9 độ hồi tháng 3/2011. (ảnh: Reuters).

Ba lò phản ứng hạt nhân của nhà máy Fukushima Daiichi đã bị ảnh hưởng nặng nề sau một trận động đất 9 độ hồi tháng 3/2011. (ảnh: Reuters).

Trong năm 2013, METT đã ước tính tổng giá trị thiệt hại khoảng 11 nghìn tỷ yên; trong đó bao gồm: 5,4 nghìn tỷ yên bồi thường; 2,5 nghìn tỷ yên khử trùng; 2 nghìn tỷ yên thiệt hại do ngừng hoạt động nhà máy Fukushima Daiichi (được điều hành bời Công ty điện lực Tokyo); và 1,1 nghìn tỷ yên để duy trì cơ sở lưu trữ đất bị ô nhiễm.

Còn giờ đây, các ước tính đã tăng lên gần gấp đôi so với trước, cụ thể: 7,9 nghìn tỷ yên cho bồi thường; 4 nghìn tỷ yên cho khử trùng; 8 nghìn tỷ yên thiệt hại vì ngừng hoạt động nhà máy; và 1,6 nghìn tỷ yên cho cơ sở lưu trữ.

Ba lò phản ứng hạt nhân của nhà máy Fukushima Daiichi đã bị ảnh hưởng nặng nề sau một trận động đất 9 độ hồi tháng 3/2011. Trận động đất cũng đã gây ra một cơn sóng thần khủng khiếp tàn phá một phần lớn bờ biển phía đông bắc của Nhật Bản./.

Related Posts