Lễ cúng Tất Niên năm Bính Thân ở Chùa Từ Ân ( Berlin )

Năm Bính Thân sắp kết thúc, mùa xuân năm Đinh Dậu đang đến gần. Giữa đất trời Berlin còn chìm trong mưa tuyết và giá lạnh, nhưng buổi sáng ngày 15.01.2017, tức 18.12 năm Bính Thân, tại Chùa Từ Ân ở Thủ đô Berlin, CHLB Đức,  Thượng tọa Thích Từ Nhơn đã chủ trì Lễ cúng Tất Niên, đông đảo bà con Phật tử là người Việt Nam ở Berlin và vùng lân cận đã đến dự và thành tâm cúng dường Tam Bảo.

Bài, ảnh, Video của Thu Hà ( Hoa Đức ) –  BVD

[images cols=”three” lightbox=”true”]
[image link=”17678″ image=”17678″]
[image link=”17679″ image=”17679″]
[image link=”17680″ image=”17680″]
[image link=”17681″ image=”17681″]
[image link=”17682″ image=”17682″]
[image link=”17683″ image=”17683″]
[image link=”17684″ image=”17684″]
[image link=”17685″ image=”17685″]
[image link=”17686″ image=”17686″]
[image link=”17687″ image=”17687″]
[image link=”17688″ image=”17688″]
[image link=”17689″ image=”17689″]
[image link=”17690″ image=”17690″]
[image link=”17691″ image=”17691″]
[image link=”17692″ image=”17692″]
[image link=”17693″ image=”17693″]
[image link=”17694″ image=”17694″]
[image link=”17695″ image=”17695″]
[image link=”17696″ image=”17696″]
[image link=”17697″ image=”17697″]
[image link=”17698″ image=”17698″]
[image link=”17699″ image=”17699″]
[image link=”17700″ image=”17700″]
[image link=”17701″ image=”17701″]
[image link=”17702″ image=”17702″]
[image link=”17703″ image=”17703″]
[image link=”17704″ image=”17704″]
[image link=”17705″ image=”17705″]
[/images]

Related Posts