Những cảm nhận về TC Tết cổ truyền Đinh Dậu ở Berlin

Đông đảo bà con người Việt ở Berlin và từ nhiều vùng ở nước Đức đã về dự Têt cổ truyền – Đinh Dậu do Đại sứ quán VN  và Cộng đồng đồng người Việt Nam ở Đức tổ chức tại TTTM Đồng Xuân Berlin, ngày 24.01.2017, tức 27 Tết.

Đến với cái Tết cổ truyền của dân tộc Việt được tổ chức lần đầu tiên ở trong khu cộng đồng, vì cộng đồng, phục vụ cộng đồng, mỗi người có cảm nhận khác nhau. 

Sau đây là một số ý kiến của những người tham dự !

Huy Thắng, thực hiện 

Một số hình ảnh Têt Đinh Dậu ở Berlin.

[images cols=”three” lightbox=”true”]
[image link=”18306″ image=”18306″]
[image link=”18305″ image=”18305″]
[image link=”18303″ image=”18303″]
[image link=”18301″ image=”18301″]
[image link=”18293″ image=”18293″]
[image link=”18292″ image=”18292″]
[image link=”18291″ image=”18291″]
[image link=”18288″ image=”18288″]
[image link=”18287″ image=”18287″]
[image link=”18280″ image=”18280″]
[image link=”18279″ image=”18279″]
[image link=”18278″ image=”18278″]
[image link=”18275″ image=”18275″]
[image link=”18282″ image=”18282″]
[image link=”18273″ image=”18273″]
[image link=”18244″ image=”18244″]
[image link=”18240″ image=”18240″]
[image link=”18322″ image=”18322″]
[image link=”18321″ image=”18321″]
[image link=”18318″ image=”18318″]
[image link=”18307″ image=”18307″]
[image link=”18295″ image=”18295″]
[image link=”18261″ image=”18261″]
[image link=”18300″ image=”18300″]
[image link=”18302″ image=”18302″]
[image link=”18308″ image=”18308″]
[image link=”18195″ image=”18195″]
[image link=”18197″ image=”18197″]
[image link=”18183″ image=”18183″]
[image link=”18279″ image=”18279″]
[image link=”18278″ image=”18278″]
[image link=”18271″ image=”18271″]
[image link=”18272″ image=”18272″]
[image link=”18244″ image=”18244″]
[image link=”18242″ image=”18242″]
[image link=”18240″ image=”18240″]
[image link=”18237″ image=”18237″]
[image link=”18236″ image=”18236″]
[image link=”18235″ image=”18235″]
[image link=”18231″ image=”18231″]
[image link=”18197″ image=”18197″]
[image link=”18195″ image=”18195″]
[image link=”18200″ image=”18200″]
[image link=”18183″ image=”18183″]
[image link=”18186″ image=”18186″]
[image link=”18174″ image=”18174″]
[image link=”18175″ image=”18175″]
[image link=”18207″ image=”18207″]
[image link=”18208″ image=”18208″]
[image link=”18209″ image=”18209″]
[image link=”18222″ image=”18222″]
[image link=”18243″ image=”18243″]
[image link=”18308″ image=”18308″]
[image link=”18307″ image=”18307″]
[image link=”18301″ image=”18301″]
[image link=”18300″ image=”18300″]
[image link=”18305″ image=”18305″]
[image link=”18303″ image=”18303″]
[image link=”18302″ image=”18302″]
[image link=”18316″ image=”18316″]
[image link=”18317″ image=”18317″]
[image link=”18318″ image=”18318″]
[image link=”18319″ image=”18319″]
[image link=”18320″ image=”18320″]
[image link=”18321″ image=”18321″]
[image link=”18322″ image=”18322″]
[image link=”18315″ image=”18315″]
[image link=”18312″ image=”18312″]
[image link=”18311″ image=”18311″]
[image link=”18310″ image=”18310″]
[/images]

 

 

Related Posts