PS. Gần 2.000 người Việt Nam vui Tết Đinh Dậu tại Berlin

SG10

Ngày 24.01.2017, tại TTTM Đồng Xuân,  gần 2.000 người Việt Nam và bạn bè Đức đã đến tham dự vui Tết Đinh Dậu do Đại sứ quán và Cộng đồng cùng tổ chức. Đây là cái Tết Nguyên Đán – Cổ truyền dân tộc Việt Nam được tổ chức lớn nhất, vui nhất tại CHLB Đức.

SG15

Điều đó cho thấy, bất kỳ việc gì nếu Đại sứ quán cùng với Cộng đồng thì đều có thể phát huy sức mạnh và thành công rực rỡ .

Tết Đinh Dậu, lần đầu tiên được tổ chức trong khu TTTM Đồng Xuân đã thể hiện đúng mục đích mà Đại sứ quán nêu ra:  Tết dân tộc là của cộng đồng, vì cộng đồng, do cộng đồng cùng tổ chức đã để lại nhiều  ấn tượng tốt đẹp.

Sau đây là PS. và những hình ảnh mà chúng PV-VDTV đã ghi lại được ở  Tết Đinh Dậu, ngày 24.01, ( tức 27 Tết ) tại TTTM Đồng Xuân, Berlin : 

Huy Thắng

 

[images cols=”three” lightbox=”true”]
[image link=”18182″ image=”18182″]
[image link=”18183″ image=”18183″]
[image link=”18184″ image=”18184″]
[image link=”18185″ image=”18185″]
[image link=”18186″ image=”18186″]
[image link=”18187″ image=”18187″]
[image link=”18188″ image=”18188″]
[image link=”18189″ image=”18189″]
[image link=”18190″ image=”18190″]
[image link=”18191″ image=”18191″]
[image link=”18192″ image=”18192″]
[image link=”18193″ image=”18193″]
[image link=”18194″ image=”18194″]
[image link=”18195″ image=”18195″]
[image link=”18196″ image=”18196″]
[image link=”18197″ image=”18197″]
[image link=”18198″ image=”18198″]
[image link=”18199″ image=”18199″]
[image link=”18200″ image=”18200″]
[image link=”18201″ image=”18201″]
[image link=”18202″ image=”18202″]
[image link=”18203″ image=”18203″]
[image link=”18204″ image=”18204″]
[image link=”18205″ image=”18205″]
[image link=”18206″ image=”18206″]
[image link=”18207″ image=”18207″]
[image link=”18208″ image=”18208″]
[image link=”18209″ image=”18209″]
[image link=”18210″ image=”18210″]
[image link=”18211″ image=”18211″]
[image link=”18212″ image=”18212″]
[image link=”18213″ image=”18213″]
[image link=”18214″ image=”18214″]
[image link=”18215″ image=”18215″]
[image link=”18216″ image=”18216″]
[image link=”18217″ image=”18217″]
[image link=”18218″ image=”18218″]
[image link=”18219″ image=”18219″]
[image link=”18220″ image=”18220″]
[image link=”18221″ image=”18221″]
[image link=”18222″ image=”18222″]
[image link=”18223″ image=”18223″]
[image link=”18224″ image=”18224″]
[image link=”18225″ image=”18225″]
[image link=”18226″ image=”18226″]
[image link=”18227″ image=”18227″]
[image link=”18228″ image=”18228″]
[image link=”18229″ image=”18229″]
[image link=”18230″ image=”18230″]
[image link=”18231″ image=”18231″]
[image link=”18232″ image=”18232″]
[image link=”18233″ image=”18233″]
[image link=”18234″ image=”18234″]
[image link=”18235″ image=”18235″]
[image link=”18236″ image=”18236″]
[image link=”18237″ image=”18237″]
[image link=”18238″ image=”18238″]
[image link=”18239″ image=”18239″]
[image link=”18240″ image=”18240″]
[image link=”18241″ image=”18241″]
[image link=”18242″ image=”18242″]
[image link=”18243″ image=”18243″]
[image link=”18244″ image=”18244″]
[image link=”18245″ image=”18245″]
[image link=”18246″ image=”18246″]
[image link=”18247″ image=”18247″]
[image link=”18248″ image=”18248″]
[image link=”18249″ image=”18249″]
[image link=”18250″ image=”18250″]
[image link=”18251″ image=”18251″]
[image link=”18252″ image=”18252″]
[image link=”18253″ image=”18253″]
[image link=”18254″ image=”18254″]
[image link=”18255″ image=”18255″]
[image link=”18256″ image=”18256″]
[image link=”18257″ image=”18257″]
[image link=”18258″ image=”18258″]
[image link=”18259″ image=”18259″]
[image link=”18260″ image=”18260″]
[image link=”18261″ image=”18261″]
[image link=”18262″ image=”18262″]
[image link=”18263″ image=”18263″]
[image link=”18264″ image=”18264″]
[image link=”18265″ image=”18265″]
[image link=”18266″ image=”18266″]
[image link=”18267″ image=”18267″]
[image link=”18268″ image=”18268″]
[image link=”18269″ image=”18269″]
[image link=”18270″ image=”18270″]
[image link=”18271″ image=”18271″]
[image link=”18272″ image=”18272″]
[image link=”18273″ image=”18273″]
[image link=”18274″ image=”18274″]
[image link=”18275″ image=”18275″]
[/images]

[images cols=”three” lightbox=”true”]
[/images] [images cols=”three” lightbox=”true”]
[image link=”18336″ image=”18336″]
[image link=”18335″ image=”18335″]
[image link=”18334″ image=”18334″]
[image link=”18333″ image=”18333″]
[image link=”18331″ image=”18331″]
[image link=”18330″ image=”18330″]
[image link=”18328″ image=”18328″]
[image link=”18327″ image=”18327″]
[image link=”18326″ image=”18326″]
[image link=”18324″ image=”18324″]
[image link=”18323″ image=”18323″]
[image link=”18322″ image=”18322″]
[image link=”18321″ image=”18321″]
[image link=”18320″ image=”18320″]
[image link=”18319″ image=”18319″]
[image link=”18317″ image=”18317″]
[image link=”18318″ image=”18318″]
[image link=”18316″ image=”18316″]
[image link=”18314″ image=”18314″]
[image link=”18313″ image=”18313″]
[image link=”18312″ image=”18312″]
[image link=”18311″ image=”18311″]
[image link=”18310″ image=”18310″]
[image link=”18308″ image=”18308″]
[image link=”18307″ image=”18307″]
[image link=”18306″ image=”18306″]
[image link=”18305″ image=”18305″]
[image link=”18304″ image=”18304″]
[image link=”18303″ image=”18303″]
[image link=”18302″ image=”18302″]
[image link=”18301″ image=”18301″]
[image link=”18300″ image=”18300″]
[image link=”18299″ image=”18299″]
[image link=”18298″ image=”18298″]
[image link=”18297″ image=”18297″]
[image link=”18296″ image=”18296″]
[image link=”18295″ image=”18295″]
[image link=”18294″ image=”18294″]
[image link=”18293″ image=”18293″]
[image link=”18292″ image=”18292″]
[image link=”18291″ image=”18291″]
[image link=”18290″ image=”18290″]
[image link=”18289″ image=”18289″]
[image link=”18288″ image=”18288″]
[image link=”18287″ image=”18287″]
[image link=”18286″ image=”18286″]
[image link=”18284″ image=”18284″]
[image link=”18282″ image=”18282″]
[image link=”18281″ image=”18281″]
[image link=”18279″ image=”18279″]
[image link=”18275″ image=”18275″]
[image link=”18278″ image=”18278″]
[image link=”18274″ image=”18274″]
[image link=”18272″ image=”18272″]
[image link=”18271″ image=”18271″]
[image link=”18270″ image=”18270″]
[image link=”18269″ image=”18269″]
[image link=”18268″ image=”18268″]
[image link=”18266″ image=”18266″]
[image link=”18265″ image=”18265″]
[image link=”18264″ image=”18264″]
[image link=”18263″ image=”18263″]
[image link=”18261″ image=”18261″]
[image link=”18260″ image=”18260″]
[image link=”18259″ image=”18259″]
[image link=”18258″ image=”18258″]
[image link=”18257″ image=”18257″]
[image link=”18256″ image=”18256″]
[image link=”18255″ image=”18255″]
[image link=”18254″ image=”18254″]
[image link=”18253″ image=”18253″]
[image link=”18252″ image=”18252″]
[image link=”18251″ image=”18251″]
[/images]

Related Posts