BTC Tết Họp tổng kết việc tổ chức Tết cộng đồng xuân Đinh Dậu

Chiều  ngày 03.02.2017, tức 7 Tết, BTC Têt cộng đồng Xuân Đinh Dậu đã họp tổng kết để đánh giá lại những kết quả đạt được trong việc tổ chức Tết cộng đồng vừa qua.

Tham dự cuộc họp, ngoài sự vắng mặt của các ông Võ Văn Long, ông Trương Định, ông Trần Văn Dũng và ông Nguyễn Quang Anh do đi công tác vắng còn lại có mặt hầu hết các thanh viên trong BTC dự họp.

TM BTC, ĐS. Đoàn Xuân Hưng, Trưởng Ban CT, đã có nhận xét, ông cho rằng, thành công của việc tổ chức tết cộng đồng Xuân Đinh Dậu ngày 24.01, tức 27 Têt vừa qua tại TTTM ĐX là tuyệt với, ngoài sự mong đợi của BTC, ông nói :

Ông Nguyên Văn Hiền, Chủ Tich, Tông GĐTTTMĐX, Phó ban TC, cũng cho rằng đây là kết quả  là thắng lợi của tinh thần đoàn kết vượt xa dự kiến.

Hà Huy

[images cols=”three” lightbox=”true”]
[image link=”18499″ image=”18499″]
[image link=”18500″ image=”18500″]
[image link=”18501″ image=”18501″]
[image link=”18502″ image=”18502″]
[image link=”18503″ image=”18503″]
[image link=”18504″ image=”18504″]
[image link=”18505″ image=”18505″]
[image link=”18506″ image=”18506″]
[/images]

Related Posts