CHÙA TỪ ÂN BERLIN MỜI DỰ ĐẠI LỄ CẦU SIÊU CHƯ ANH LINH TỬ SĨ HY SINH BẢO VỆ BIÊN CƯƠNG BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Tòa soạn BVD nhận được Thư mời của Chùa Từ Ân-Berlin, chúng tôi xin trân trọng chuyển đến quý vị và các bạn : 

 

Related Posts