THƯ MỜI GẶP MẶT CỦA ĐỘI ĐIỆN TỬ STRERN RADIO BERLIN

Đội Điện tử ” Stern Radio Berlin có thư mời gặp mặt như sau : 

 

Related Posts