Những chính sách có hiệu lực từ tháng 7/2017

BVD – Hôm nay (1/7), rất nhiều chính sách mới sẽ bắt đầu có hiệu lực trong đó có lương, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

TĂNG MỨC LƯƠNG CƠ SỞ

Từ 1/7, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ là 1.300.000 đồng/tháng, thay cho mức cũ là 1.210.000 đồng/tháng. Như vậy, mức lương cơ sở sẽ tăng 90.000 đồng/tháng so với hiện nay.

TĂNG MỨC PHÍ BẢO HIỂM Y TẾ

Mức tham gia BHYT hộ gia đình được xây dựng trên nền lương cơ sở. Do đó từ 1/7, mức phí tham gia BHYT cũng tăng từ 653.000 đồng/người/năm lên 702.000 đồng/người/năm.

TĂNG MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Từ 1/7, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cao nhất là 26.000.000 đồng/tháng (lương cơ sở x 20 lần). Với người chỉ tham gia BHYT, mức đóng áp dụng là mức lương cơ sở.

TĂNG TIỀN LƯU TRÚ CÔNG TÁC

Từ 1/7, mức phụ cấp lưu trú trả cho người đi công tác là 200.000 đồng/ngày. Công chức, viên chức, cán bộ và người lao động ở đất liền được cử đi công tác trên biển, đảo được hưởng phụ cấp lưu trú 250.000 đồng/người/ngày.

TĂNG TRỢ CẤP THAI SẢN

Từ 1/7, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi tăng 7,4% so với hiện hành, từ 2,42 triệu lên 2,6 triệu đồng./.

 

(VTV)

Related Posts