THƯ MỜI DỰ ĐẠI LỄ CẦU SIÊU CÁC ANH LINH HY SINH BẢO VỆ BIÊN CƯƠNG, HẢI ĐẢO

BVD – Chùa Từ Ân – Berlin có Thư Mời  gửi tới bà con đồng hương và Quý phật tử tới dự Đại lễ Cầu  siêu cho các anh linh đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ biên cương, hải đảo của Việt Nam. 

 

Tòa soạn BVD trân trọng kính báo 

 

Related Posts