Phóng sự: Đền Đô thờ 8 vị Vua Triều Lý

BVD – Ngày 14 tháng Giêng âm lich, nhà báo Huy Thắng đã về thăm Đền Đô, tại đây nhà báo đã thực hiện Phóng sự. Trân trọng kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. 

BVD

Related Posts