Những thước phim màu cực hiếm về vụ thử hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc.

BVD – Những thước phim màu cực hiếm về vụ thử hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc.

 

Related Posts