Người Việt ở Đức chú ý: Nhiều điều luật có hiệu lực từ 01.08.18

BVD- Theo báo chí Đức, từ ngày 01/8/2018, một số luật và quy định mới ở Đức có hiệu lực như sau:
Miễn phí tiền nhà trẻ, mẫu giáo ở Berlin, Hessen và Niedersachsen
Kể từ tháng 8/2018, các bậc cha mẹ ở các bang Berlin, Hessen và Niedersachsen sẽ bãi bỏ hoàn toàn việc thu lệ phí nhà trẻ, mẫu giáo (Kita-Gebühren) ở Berlin kể từ ngày 01/8/2018. Việc gửi trẻ ở bang Hessen và Niedersachsen cũng miễn phí, nhưng chỉ giới hạn trong ba năm, từ 3 tuổi ở Kindergarten với thời gian trông trẻ 6 giờ một ngày. Nếu cha mẹ muốn gửi trẻ thêm thời gian thì phải đóng lệ phí. Mặc dù vậy, các bậc cha mẹ có thể tiết kiệm được bình quân 5.000 Euro. Tại bang Brandenburg, trẻ em được miễn lệ phí Kita năm cuối, tức là từ 5 tới 6 tuổi.

Đồ điện hỏng (Elektroschrott)
Từ giữa tháng 8/2018, Luật máy điện và điện tử mới có hiệu lực, ảnh hưởng tới các hộ gia đình ở Đức. Với việc đưa vào áp dụng định nghĩa Lĩnh vực vận dụng mở, tất cả các máy móc điện và điện tử từ nay phải tuân thủ quy định của Luật này, trừ phi nó được loại trừ một cách rõ ràng.
Như vậy, trong tương lai, tất cả đồ dùng có linh kiện điện được gắn chặt vào, dù là đồ gỗ hay quần áo đều được gọi là Elektroschrott và phải được xử lý và vứt riêng.

Thí dụ như  giầy dép có gắn đèn LED là sử dụng điện tử, trong tương lai sẽ được coi là Elektroschrott (Đồ điện hỏng). Những thứ này từ nay sẽ không được vứt vào những thùng rác thông thường.

Hà Huy, biên tập

Related Posts