BVD- Ngày 05.08.2018 tại Berlin, CHLB Đức đã tiến hành Đại hội thành lập Hội đồng dòng tộc họ Vũ -Võ của người Việt Nam tại CHLB Đức. 

Về dự Đại hội có hơn 200 người Việt Nam mang họ Vũ hoặc Võ ở Đức và 6 đoàn đại diện dòng họ Vũ-Võ từ Mỹ, Canada, Pháp, Hà Lan, CH Séc, Balan . Thay mặt cho Hội đồng dòng tộc Vũ-Võ Việt Nam, ông Vũ Đăng Giáp đã sang dự và tặng bức trướng ” Vũ Tộc Vinh Hoa ” 

Related Posts