KIỀU BÀO ĐỨC THÀNH LẬP BTC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG

BVD – Cộng đồng người Việt Nam ở CHLB Đức vô cùng bàng hoàng và thương tiếc khi nghe tin Ông Trần Đại Quang, UVBCT, Chủ Tịch Nước CHXHCNVN qua đời vào lúc 10 giờ 5 phút ngày 21.09.2018, tại Bệnh viện quân y 108, Hà Nội. 

Ngay sau khi nhận được tin buồn, cộng đồng người Việt Nam ở Đức gồm lãnh đạo một số hội đoàn và doanh nghiệp đã nhóm họp  bàn về thành lập BTC lễ viếng Chủ Tịch Nước ông Trần Đại Quang. 

Được sự đồng thuận của tất cả mọi người, BTC Lễ viếng Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang đã được thành lập do ông Nguyễn Văn Hiền làm Trưởng ban. 
Ông Nguyễn Quang Anh, Chủ tịch Hội ĐH Ninh Bình, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam CHLB Đức làm phó ban thường trực, các ông bà Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch các hội : Hội CCB Berlin-Brandenburg, Hội Tân Trào, Hội Quảng Bình, Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, …làm phó ban. 

 BTC đã thống nhất: Lễ viếng ông Trần Đại Quang, UVBCT, Chủ Tịch nước CHXHCN Việt Nam sẽ tổ chức vào hồi :

14 giờ 00, ngày 29.09.2018, tại nhà bạt trong TTTM Đồng Xuân, Herzbeg Str. 128 – 139,  Berlin 10365.  

BTC kính báo để các Hội đoàn, các Doanh nghiệp và bà con kiều bào ta đến kính viếng. 

Lưu ý: Các tập thể và cá nhân đến viếng mặc quần áo chỉnh tề, có vòng hoa và đăng ký với BTC để được hướng dẫn thực hiện theo đúng nghi lễ. 

 

Related Posts