THƯ CẢM ƠN CỦA ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM

Một số hình ảnh Lễ kỷ niệm 73 năm Quốc Khách Việt Nam được TC tại Đức

 

Related Posts