Gặp gỡ CCB đơn vị bắn cháy 96 máy bay Phản lực và trục thăng của Mỹ

BVD- Ngày 17.11.2018, tại Quảng Ngãi, những người CCB Tiểu đoàn 107 – PB Quảng Ngãi đã có cuộc gặp mặt những người đã từng cầm súng chiến đấu trước năm 1975.

Cựu chiến binh D107 vui ngày gặp mặt 17.11.2018

Related Posts