PS. Vạn Tường – Nơi đồng đội còn nằm lại

BVD- Ngày 16.11.208, Nhà báo Huy Thắng, nguyên là Chiến sĩ C2, D107 tham gia đánh trận Vạn Tường ngày 08-09 /05/1972 đã trở lại Vạn Tường nơi diễn ra trận đánh quyết liệt giải phóng miền Đông Quảng Ngãi năm 1972.

Tại đây bằng hình ảnh, Nhà báo đã kể lại những câu chuyện chiến đấu và nỗi đau sau 46 năm mà đồng đội vẫn còn nằm ở đâu đó chưa tìm được và chưa xác định được tên cho Liệt sĩ !

 

Nghĩa trang Vạn Tường, nơi yên nghỉ của các liệt sĩ , trong đó có hanf trăm ngôi mộ liệt sĩ ” Vô Danh “

 

 

Related Posts