THÔNG BÁO CỦA HỘI CCBVN TẠI CHLB ĐỨC VỀ TC NGÀY 22.12.2018

 

Hôi Cựu Chiến Binh Việt Nam tại CHLB Đức

 

THÔNG BÁO

Berlin, ngày 15.11.2018

 

Kính gửi các hội thành viên và các cựu  quân nhân Việt Nam đang sinh sống tại CHLB Đức.

Cách đây 74 năm, ngày 22.12.1944 tại Tân Trào đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân  được thành lập là tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam. Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh “vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân”. Ngày 22.12 hàng năm đã trở thành ngày hội lớn của dân tộc không chỉ ở trong nước mà cả kiều bào ở nước ngoài.

Nhân dịp kỷ  niệm 74 năm  ngày thành lập quân đội (22.12.1944-22.12.2018) hội CCBVN tại CHLB Đức với vai trò  kết nối hoạt động của các hội thành viên nhằm xây dựng một  cộng đồng Việt Nam đoàn kết, hôi nhập, phát triển  và luôn hướng về quê hương. Hội CCBVN tại CHLB Đức đồng hành và ủng hộ các hoạt động  kỷ niệm  ngày  truyền thống quân đội 22.12  của  hội CCBVN tại Berlin – Brandenburg và các hội thành viên. Chúng tôi rất mong các  cựu chiến binh, các cựu quân nhân và bà con cộng đồng nhiệt liệt hưởng ứng và  tham  gia tích cực các hoạt động này tại các hội địa phương qua đó để ôn lại truyến thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam, và thắt chặt hơn nữa tình cảm của những người lính năm xưa, động viên và giúp đỡ nhau trong cuộc sống trên quê hương thứ 2 tại CHLB Đức.

Rất mong sự hưởng ứng  tham gia của quý vị.

Xin gửi lời chào thân ái.

Thay mặt Hội CCBVN tại CHLB Đức

Chủ Tịch

Nguyễn Quang Anh

BVD

 

Related Posts