Tỉnh Hà Tĩnh kính mời bà con kiều bào về dự CT ” Gặp Mặt, Kết Nối Kiều Bào Xuân Kỷ Hợi – 2019 “

BVD – Tòa soan chúng tôi nhận được Giấy Mời từ Sở Ngoại Vụ tỉnh Hà Tĩnh, nhằm gửi lời mời  rộng rãi tới bà con người Hà Tĩnh ở CHLB Đức với nội như sau: 

GIẤY MỜI 

TỈNH ỦY, HĐND; UBND; MTTQ TỈNH HÀ TĨNH 

Trân trọng kính mời : Bà con kiều bào Hà Tĩnh tại CHLB Đức dự chương trình

 ” GẶT MẶT, KẾT NỐI KIỀU BÀO XUÂN KỶ HỢI – 2019 “

Thời gian : 16h00 – 21h30, ngày 29.01.2019 ( tức 24.12 Mậu Tuất ) 

Địa điểm tại tầng 2, Khách sạn Đại Bàng ( EAGLE HOTEL ) 268 Trần Phú

                                       TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 

( Chi tiết như  trong Giấy Mời ) 

Tòa soạn BVD  

Related Posts