Đức: 3 Thành phố lọt vào Top những thành phố đáng sống trên thế giới

BVD – Công ty tư vấn Mercer (có hơn 20 nghìn người làm việc trên 40 nước) đã có kết quả sau cuộc khảo-nghiên cứu những thành phố có giá trị sống tốt nhất thế giới. Nước Đức có 3 thành phố lọt vào TOP TEN:

Một góc của TP Berlin ( ảnh Huy Thắng ) Ảnh có tính chất minh họa

  1. Thủ đô nước Áo – Wien (đây là lần thứ 10 liên tiếp được chọn là số 1)
  2. Thành phố Zürich – Thụy Sỹ
  3. München (Mu nich-Đức), Avancouver (Canada) và Auckland (Neuseeland-Tân Tây Lan), 3 thành phố này chia nhau vị trí số 3.
      6. Düsseldorf (Đức)
      7. Frankfurt (Đức)
      8. Kopenhagen (thủ đô Đan mạch)
      9. Genf (Giơ-ne-vơ, Thủy sỹ)
    10. Bassel (Thụy sỹ)
 
Các thành phố nước Mỹ được đánh giá thấp, ví dụ tốt nhất Mỹ là San Francisco (34) và New York (44).
 
Vũ Tiến (Berlin, 14.3.2019) lược dịch theo báo điện tử Đức.

Related Posts