Đức: Xe Bus bãi công, hàng loạt tuyến Bus bị đình trệ

Công đoàn VERDI kêu gọi công nhân và lái xe buýt của xí nghiệp giao thông Berlin-BVG BÃI CÔNG cảnh báo.

Busse, U-Bahnen und Trams stehen am Freitag bis 12 Uhr still. Auch Stunden danach wird es noch Verzögerungen geben
Tổ chức Công đoàn VERDI đã kêu gọi những người lái xe buýt và công nhân làm việc tại các xưởng, xí nghiệp thuộc Công ty xí nghiệp-giao thông Berlin BÃI CÔng cảnh báo, 

vào thứ Năm, 14.03.2019 từ 3.30 h đến 22 h.

Trong thời gian này các tuyến xe buýt dưới vẫn chạy bình thường:

106, 161, 162, 163, 168, 175, 179, 218, 234, 263, 275, 284, 320, 322 334, 341, 349, 363, 365, 371, 373, 380, 390, 399

Những tuyến sau sẽ chạy có hạn chế và không như lịch chạy:

112, 140, 184, 283, 370, 893

Lý do chính công đoàn VERDI kêu gọi bãi công:

Họ muốn  nhân viên, công nhân của công ty BVG làm việc 36,5 giờ trong tuần mà lương vẫn như bây giờ làm 39 tiếng / tuần.

Vũ Tiến (Berlin, 20 h, 13.3.2019) lược dich theo báo điện tử Đức

 

Related Posts