Hai đảng CDU và CSU kêu gọi bà Merkel từ chức

Nhóm thành viên Đảng bảo thủ thuộc Đảng liên minh CDU và CSU kêu gọi việc thay Thủ tướng trước thời hạn (2021), muốn bà Merkel từ chức.

TT Đức, Bà Angela Merkel Ảnh có tính chất mình họa

  • Trong bối cảnh Chính phủ liên minh (CDU+CSU và SPD) có nhiều bất đồng quan điểm, thì nhóm bảo thủ của đảng liên minh Dân chủ-Xã hội Thiên chúa giáo (CDU+CSU), thành lập tổ chức „Khởi xướng-Bảo thủ-Tự do“ viết tắt FKA được gọi là „Werteunion“, chủ tịch nhóm này, ông Alexander Mitsch, cho rằng cần có sự khởi xướng mới trong đảng, cũng như thay đổi cần thiết về nền chính trị Đức, đặc biệt vấn đề nhập cư và chính trị kinh tế. Ông này kêu gọi, là bà Thủ tướng Merkel nên trao quyền lại cho tân chủ tịch đảng CDU, bà Annegret Kramer Karrenbauer (AKK) lên nắm quyền thủ tướng trước khi hết thời hạn của bà Merkel (mùa Thu 2021).
  • Các nhà lãnh đạo của CDU và CSU tìm cách không công nhận tổ chức „Werteunion“ này.
  • Trong khi đó có hai phần ba số dân Đức từ chối việc thay đổi chức Thủ tướng trước nhiệm kỳ, họ mong muốn bà Merkel (64 tuổi) sẽ làm Thủ tướng hết thời hạn, năm 2021. Như vậy so với tháng 2.2018 thì tín nhiệm của bà Merkel giữ chức Thủ tướng tăng 12%, là 67% hiện nay.

Vũ Tiến (Berlin, 11.3.2019) lược dịch qua báo điện tử „t-online.de“

Related Posts