Việt Nam tham dự Diễn đàn Chính trị Á – Âu lần thứ 3

BVD – Từ ngày 5 đến 7-4, tại thủ đô Colombo, Sri Lanka, đại biểu 25 đảng chính trị và chuyên gia từ 23 quốc gia châu Á, châu Âu đã tham dự Diễn đàn Chính trị Á – Âu lần thứ 3 với chủ đề “Các chính đảng trong việc xử lý các thách thức về an sinh xã hội và việc làm trong bối cảnh già hóa dân số và các vấn đề cấp bách hiện nay ở châu Á”.
Thủ đô Colombo của Sri Lanka về đêm. (Nguồn: srilankaholidays)
Ra đời từ năm 2017, Diễn đàn Chính trị Á – Âu đã trở thành cơ chế hợp tác, trao đổi liên khu vực thường xuyên giữa các chính đảng, là thành viên Hội nghị quốc tế các chính đảng châu Á (ICAPP) với các nhóm chính đảng lớn ở châu Âu và Nghị viện châu Âu, về các vấn đề kinh tế – xã hội cấp bách mà hai khu vực đang đối mặt.

Tại Diễn đàn Chính trị Á – Âu lần thứ 3, đại diện các đảng đã thảo luận một số vấn đề kinh tế – xã hội lớn đang nổi lên ở châu Á, nhất là vấn đề già hóa dân số, phân tích những thách thức an sinh xã hội. Các đảng nhấn mạnh những giải pháp bảo đảm công bằng xã hội, nâng cao chất lượng hệ thống an sinh xã hội, mở rộng diện tham gia bảo hiểm xã hội, tăng cường sự tham gia của gia đình và cộng đồng trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi…

Cũng tại Colombo, Ủy ban Thường trực ICAPP đã họp kỳ thứ 32, tập trung trao đổi định hướng, trọng tâm chương trình hoạt động của ICAPP trong thời gian tới. Các đảng nhất trí cùng nhau tiếp tục thúc đẩy hợp tác chính đảng trong khu vực cũng như giữa châu Á với các khu vực khác.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã tham gia tích cực các cuộc thảo luận, đóng góp hiệu quả các hoạt động tại Diễn đàn Chính trị Á – Âu lần thứ 3 và cuộc họp lần thứ 32 Ủy ban Thường trực ICAPP.

(hanoimoi)

Related Posts