VIỆT NAM KIÊN CƯỜNG VÀ BIẾT CÁCH CHẶN ĐỨNG THAM VỌNG CỦA TRUNG QUỐC Ở BIỂN ĐÔNG

BVD- Trong những ngày gần đây tình hình Biển Đông đang nóng lên từng giờ, từng ngày. Trung Quốc đã huy động nhiều tàu chiến và tàu vỏ thép đánh cá dân binh xâm chiếm, quấy nhiễu phá hoại hoạt động khai thác dầu, đánh bắt cá của nhân dân Việt Nam ở Bãi Tư Chính.

Đây là vùng chủ quyền, vùng đặc quyền kinh tế, vùng tài phán của Việt Nam. 
Chúng vô cùng hung hăng ngông cuồng và dã man, các chiến sĩ làm nhiệm vụ trên tàu Cảnh sát biển và Hải quân của chúng ta đã rất kiên cường đấu tranh bằng pháp lý và kiên quyết ngăn chặn tàu Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền. 

Nhìn lại vụ tàu HD-981 năm 2014, Trung Quốc huy động 136 tàu trong đó có cả tàu chiến, tàu tên lửa, … thì Việt Nam mới đưa ra 62 tàu CSB và chưa dùng đến Hải quân, chưa dùng đến đặc công nước và các lực lượng đặc biệt khác nhưng đã buộc chúng phải rút.

Mặc dù vây, âm mưu của Trung Quốc là bá quyền Biển Đông nên ngày nào chúng cũng lăm le tấn công, xâm chiếm vùng biển của Việt Nam. Và có lẽ chỉ có Việt Nam vừa là nước láng giềng kề cận vừa là lưc lượng trực tiếp ngăn cản tham vọng bá quyền của Trung Quốc ! Việt Nam lại một lần nữa với vị trí địa chính trị không thể trách được cuộc đựng độ với nước lớn !

 


Nhân dân ta hãy đoàn kết sát cánh cùng các chiến sĩ làm nhiệm vụ trên biển bảo vệ bằng được vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế và các đảo thiêng liêng của Tổ Quốc !

Related Posts