Bản tin biển đông mới nhất, ngày 10.08.2019

BVD – Xin chào Quý vị và các bạn ! Chúng tôi xin chuyển đến quý vị nhưng tin mới nhất về tình hình Biển Đông, ngày 10 .08.2019.

 

Related Posts