HỘI ĐH NGHỆ AN TRAO 25.875 € cho 39 GIA ĐÌNH CÓ CON BỊ CHẾT Ở ANH

BVD- Theo tin từ Hội Đồng hương Nghệ An tại CHLB Đức. Bắt đầu từ ngày 06.12.2019, đại diện HĐH Nghệ An đã trao số tiền quyên góp 25.875 Euro cho 39 gia đình có con bị chết ở Anh, mỗi gia đình được nhận 650Euro. 

Đây là số tiền do Hội ĐH Nghệ An tại CHLB Đức kêu gọi quyên góp trong thời gian vừa qua để góp phần xoa dịu bớt nỗi đau mất mát của các gia đình có con bị chết trên đường đến nước Anh.

Trước hết, đại diện Hội đã đưa tận tay cho 10 gđ ở tỉnh nghệ an, gồm: 7 gia đình ở Huyện Diễn Châu và 3 gia đình ở Nghi Lộc. Cụ thể là :
1-Nguyễn Văn Hùng , Diễn Thịnh , Diễn Châu
2- Hoàng Văn Tiếp ,Diễn thịnh , Diễn Châu
3-Cao Tiến Dũng , Diễn Ngọc , Diễn Châu
4-Cao Huy Thành , Diễn Ngọc , Diễn Châu
5-Trần Thi mai Nhung , Diễn Kỷ, Diễn Châu
6-Nguyễn văn Quang , Diễn Tháp , Diễn Châu
7- Lê Trọng Thắng , Diễn Thắng , Diễn Châu
8-Đặng Hữu Tuyên ., Nghi Lộc
9- Trần Thị Thơ – Nghi lộc
10- Nguyễn Văn Hiệp – Nghi Lộc .
Sau đó, đoàn sẽ tiếp tục đi trao ở Yên thành và những ngày tiếp là Hải Phòng , Hải Dương, Quảng Bình , Huế và Hà tĩnh. 

Nhận được sự quan tâm của bà con Hội ĐH Nghệ An và bà con kiều bào Đức mà nhiều gia đình đã không cầm được nước mắt. 


Mong muốn của hội trong thời gian này có hội viên nào đang ở Việt Nam bớt chút thời gian cùng BCH đi trao tận tay những gđ còn lại . Nếu ai có thời gian xin liên hệ với BTC để sắp xếp chương trình .

 

Related Posts