Tôi may mắn là chiến sĩ của Tiểu đoàn D107 Anh Hùng, đơn vị đã bắn cháy 96 máy bay, 67 xe tăng và xe bọc thép, phá hủy 172 khẩu pháo và cối của Mỹ,…

BVD – Tôi may mắn là chiến sĩ của Tiểu đoàn, D107 đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập QĐND 22.12, tôi xin gửi đến quý vị và các bạn video tóm tắt thành tích của Tiểu đoàn

Có thể nói , để nêu hết những chiến công của Quân đội Nhân dân Việt Nam là không thể vì quá nhiều và quá lớn, ở đây chỉ xin đơn cử thành tích của một Tiểu đoàn, D107 bộ đội địa phương tỉnh Quảng Ngãi trong cuộc kháng chiến Chống Mỹ Cứu Nước , nơi mà tôi đã từng là chiến sĩ.

Trân trọng mời Quý vị theo dõi.

Huy Thắng

Related Posts