Thông báo về việc gửi bài dự thi ” Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019 “

Ban Công tác cộng đồng, ĐSQVN tại CHLB Đức xin thông báo:

Tiếp nối thành công của các năm trước, năm 2019, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại  tiếp tục tổ chức „Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019“.

Những tác phẩm báo chí, sách được xét trao giải là những tác phẩm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài dành cho công chúng là người nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài; đảm bảo tính kịp thời, khách quan, trung thực và khoa học, có sức lan tỏa trong nước và quốc tế, được dư luận đánh giá cao, phục vụ tốt nội dung thông tin đối ngoại của việt Nam; được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và phát hành trong nước và nước ngoài, trong thời gian từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019 và không có tranh chấp về quyền tác giả kể từ thời điểm được công bố.

Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức xin thông báo để các cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài có tác phẩm báo chí và sách phù hợp với nội dung và tiêu chí của Giải thưởng gửi tác phẩm dự thi trước ngày 15/3/2020.

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao, số 7 Chu Văn An, Quận Ba Đình, Hà Nội. (Ngoài bì thư xin ghi rõ: Hồ sơ dự Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019).

Thông tin chi tiết:

Trân trọng,
Ban Công tác cộng đồng
ĐSQVN tại CHLB Đức

Related Posts