Nhật ký an ninh ngày 21/05/2020

+ Cân nhắc kỹ lưỡng việc thành lập phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc viện kiểm soát nhân dân tối cao

+ Lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính Phủ và Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ * Họp Ban tổ chức hội thảo khoa học 75 năm CAND xya6 dựng chiến đấu và trưởng thành và các tin tức đáng chú ý khác

Related Posts