Tấm bản đồ cổ khổ 1,97m x 2,22 m khảng định chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

BVD – Khi được xem tấm Bản đồ cổ khổ 1,97 m x 2,22 m  do một người Đức tặng chúng tôi đã thật sự xúc động. Bởi tấm bản đồ này được in tại nhà in của Đức ( Druck:  DVG Darmstadt ) khoảng năm 1968,  khảng định chủ quyền về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Xin mời quý vị theo dõi Video :

Huy Thắng, thực hiện 

Related Posts