ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI CHLB ĐỨC CẢNH BÁO VỀ TÌNH HÌNH LÂY NHIỄM CORONAVIRUS TRONG CỘNG ĐỒNG

BVD – Ngày 25.06.2020, Tòa soạn Báo Việt Đức ( BVD ) nhận được Văn bản của Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức cảnh báo về tình hình lây nhiễm Coronavirus trong cộng đồng, nội dung như sau:  

Related Posts