Nhật ký an ninh ngày 30/06/2020

0:00 Điểm tin 2:03 Lâm Đồng: Tuyên án nhóm đối tượng phá hơn 10ha rừng thông 4:52 Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên CAND trong tình hình mới 11:43 Công bố quyết định về công tác cán bộ tại Công an Thái Nguyên 13:19 Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 15:36 Công bố quyết định về công tác cán bộ tại Công an Phú Yên 18:41 Đoàn nghi lễ CAND biểu diễn phục vụ nhân dân TP Bắc Ninh

Related Posts