Nhật ký an ninh ngày 31/07/2020

0:00 Bản tin Nhật ký an ninh 0:40 Hội thảo khoa học “75 năm xây dựng, chiến đầu, trưởng thành và 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 8:30 Mít tinh hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 10:45 Tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch khi tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống CAND 13:26 Đẩy mạnh tiến độ dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân và bảo đảm trật tự ATGT 15:47 Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Bình Định 17:20 Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Phú Yên 18:50 Kỷ niệm 10 tạp chí Nhân quyền Việt Nam 20:15 Các địa phương có dịch phong tỏa một số địa điểm 22:45 Đà Nẵng: đấu tranh với các loại tội phạm trong thời gian cách ly xã hội

Related Posts