HAI ANH HÙNG CÙNG BỊ KHỞI TỐ BẮT GIAM, VÌ TIỀN ?

Anh hùng cũng bị khởi tố, bắt giam: Khi công- tội rõ ràng

Ông Nguyễn Đức Chung (ảnh lớn) và ông Nguyễn Quốc Anh. Ảnh Đ.H
Ông Nguyễn Đức Chung (ảnh lớn) và ông Nguyễn Quốc Anh ( ảnh nhỏ ). Ảnh Đ.H

Related Posts