Thời sự an ninh ngày 13/09/2020

0:00 Bản tin thời sự an ninh 0:10 Các hoạt động nổi bật của Bộ Công an trong tuần vừa qua 8:20 Triển khai việc cấp căn cước công dân gắn chip điện tử 10:40 Tính ưu việt của căn cước công dân gắn chip điện tử

Related Posts