BVD – Đã trở thành truyền thống, vào những ngày cuối năm, Hội ĐH Quảng Bình tại CHLB Đức do ông Trần Công Thành làm Chủ tịch cùng BCH bao giờ cũng tổ chức buổi gặp mặt bà con đồng hương tiễn năm cũ và đón Năm Mới . Đến dự có đại diện Đại […]xem thêm
BVD- Ngày 02.10.2018, Nhà báo Huy Thắng đã kể câu chuyện thứ 1 về tính nóng và quyết liệt của ông Đỗ Mười. Hôm nay, 09.10.2018 BVD đăng tiếp câu chuyện thứ 2: ( Người kể, Nhà báo Huy Thắng, Hà Huy lược ghi )  Khoảng cuối năm 1982, khi đó tôi đã chuyển công […]xem thêm