BVD- Mặc dù giữa lúc giải bóng đá quốc tế đang xôi động, nhưng buổi tối ngày 17.06.2018, tại Berlin, Ban nhạc ” Tiếng Hát Xa Quê ” vẫn mạnh dạn tổ chức đêm giao lưu lần thứ 6.  Đây là Ban nhạc do ca sĩ Thu Huyền và nhạc công Thanh Hiền đứng ra […]xem thêm
BVD- Tháng 5 đã đến, nhiều người dân Việt Nam lại tưởng nhớ đến vị Chủ Tịch Hồ Chí Mịnh. Người khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Công Hòa và Người đã lãnh đạo nhân dân ta đánh đuổi Đế quốc Pháp và Mỹ dành lại độc lập cho dân tộc Việt Nam. […]xem thêm