BVD –  Trung Quốc đã xây dựng một mặt bằng mới ở một khu vực hẻo lánh của quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, có thể được sử dụng vào mục đích quân sự, theo những hình ảnh vệ tinh gần đây mà một tổ chức nghiên cứu của Mỹ có được. […]xem thêm