BVD – Trong hai ngày 24 và 25/10, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Dự kiến lấy phiếu tín nhiệm 48 người Chiều 24/10, sau khi thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các […]xem thêm
Load More