VietTimes — Việt Nam hiện nay có thêm nhiều lựa chọn, ít phụ thuộc hơn vào Nga, thương lượng tốt hơn trong các cuộc đàm phán mua vũ khí từ Nga. Việt Nam cũng dễ dàng hơn khi mua các vũ khí hay thiết bị quân sự từ bên thứ ba sử dụng công nghệ […]xem thêm
Load More