Thế giới có ngày Đàn ông. Tại Đức vào ngày thứ 5, tuần đầu tháng năm hàng năm. Năm nay là ngày 05.05. Tại Berlin các ông là người Việt Nam ở quanh khu vực TTTM Đồng Xuân được nghỉ nên  ” quậy ” tung trời. Mọi năm các đấng mày râu này ” quậy” […]xem thêm
Load More