Theo Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN Hà Tĩnh, trong khi lượng mưa vẫn chưa giảm nhiều, lũ lụt vẫn chưa kịp rút thì mực nước hồ Kẻ Gỗ đang ở mức cao. Đến 14h ngày 15/10/2016, mực nước hồ Kẻ Gỗ đã ở cao trình 30,40m; dự kiến ngày 17/10/2016, mực nước hồ ở cao trình 31,7m. Do đó, […]xem thêm